Årsmøte GSFK

Dato for årsmøte er satt til 3 mars 2021.

Av hensyn til dagens begrensede muligheter til å møtes vil dette årsmøtet bli hold på teams.

Informasjon og møteagenda blir gjort tilgjengelig på nettsidene og sendt ut på epost før møtet. Har du saker til årsmøtet vil styret ha dette inn senest 14 dager før møtet.

Informasjon om møtet finner du etter hvert her: Årsmøte GSFK

Årsmøte GSFK

Velkommen til årsmøte 2023 i Gardermoen Seilflyklubb

Tid: torsdag 2 mars kl 19.00

Sted: Flymuseet på Gardermoen

Nettdeltagelse: Teams lenke blir distribuert til de som vil delta på nett

Adresse:
Museumsvegen 35
2060 GARDERMOEN

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Forslag sendes på epost til gsfk.info@gmail.com

 

Saksliste blir distribuert på medlemssiden senest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettiget er alle som har betalt kontingent til GSFK for 2023.

Du må huske å betale kontingenten din på  minidrett.nif.no/ i god tid før møtet slik at du får stemmerett!

Det blir medlemsmøte etter at årsmøtet er avsluttet.

For de som ønsker å se på flyene må de møte kl 17:00

Saksdokumenter til årsmøte

Opps, du er vist ikke logget inn. Logg deg inn eller send epost til gsfk.info@gmail.com hvis du ikke får tilgang.