Batterivedlikehold

Standard størrelse på seilflybatteri 12V 7Ah

Det mest vanlige batteriet som er i bruk i våre fly er et 12V 7.2Ah time batteri. Disse batteriene er brukt til ulike formål som UPS, backup i alarmsentraler til drift av kjøretøyer og utstyr.

Spenningen på et batteri er nominelt 12V, i bruk vil spenningen variere etter hvor mye det er utladet, hvor mye strøm man trekker og temperaturen på batteriet.

Eksempel på utladning og spenning,

Når et blybatteri lades ut vil det skje en sulfering som degraderer kapasiteten når batteriet lades til en lav spenning (deep cycle) og reduserer levetiden til batteriet. Dersom batteriet opereres i det grønne området vil det være liten reduksjon av levetiden, for Biltema batteriene er dette ca 600 sykluser (lading og utlading er en syklus).

Et blybatteri er ingen stor utgift hvis de må skiftes. Det vi ikke ønsker er å miste strøm til radio og annet elektronisk utstyrt i flyet, og det er kjedelig å måtte avbryte en tur fordi spenningen på batteriet har ramlet ned i 10V. I tillegg er det et sikkerhetsmessig aspekt med å ha FLARM og flyradio operativt under hele turen.

Batterivedlikehold på våre fly

For å sikre levetid og status på batteriene kan vi gjøre følgende i bruk og vedlikehold av flybatteriene

  • Ved flyging hvor det er to batterier skal vi skifte over når spenningen er under 11,8V
  • På MI skifter vi batteri på bakken når spenningen er under 11,8V. Ved lokalflyging er dette enkelt å utføre
  • Vi sjekker jevnlig batteriets helsetilstand ved å måle spenning etter lading og batteriet er i drift noen minutter, dersom spenningen er veldig lav kan det tilsi at batteriet må byttes.

Hva annet bør vi gjøre?

  • Ladetemperatur, helst ikke lade når batteriet er under 0C, typisk på våren hvor det kan være ganske kaldt i flyet.
  • Sjekke at alle ladere vi bruker har riktig ladesyklus, det vil si ikke for høy ladestrøm og spenning på topplading.
  • Vurdere LiFePO4 batterier, de er laget for jevnt strømtrekk og har mindre degradering ved utlading. Krever nye ladere og skal ikke lades ved temperatur under 0C.

Kilder:

https://batteryuniversity.com/

Biltema akkumulator