Bli med på Flydagen Kjeller 2 juni

Vi har fått plass på området og stiller med seilfly. Nå er MI klar og brukes til skoling, så mest sannsynlig blir det DE vi tar med.

Vi trenger flere til å hjelpe til på flydagen, fra å få fly ned fra Starmoen, rigge søndag formiddag, ta imot publikum og rekruttere medlemmer. Meld din interesse til Gunnar Antonsen direkte eller bruk påmeldingen på siden vår.

Vi har en egen Kjeller Flydag side hvor du kan lese mer.

Vår plass blir litt tilbaketrukket, se foto øverst til venstre.