Disponere Fly

Flyene våre kan disponeres av våre medlemmer over lengre periode, for eksempel til deltagelse i konkurranser.

Send søknad til styret dersom du ønsker å disponere fly over en lengre periode (det vil si alt fra en dag og lengre hvor andre ikke får tilgang til flyet eller har 2.prioritet).

Styret vurderer hver søknad individulet og kan sette betingelser til lån.

Status på flyleie ser du her.