Effektiv dugnadsinnsats på Starmoen

Nytt tak i hangaren ble montert ved at 54 duker ble tapet sammen og stripset fast. Samtidig ble hangaren ryddet og kostet ren. Se under og etter bilder av den flotte katedralen vi har fått. Den hvite duken vil også gi ekstra lys.

Arbeidet ble utført av EFKS og GSFK medlemmer. En stor takk til alle som var med på dugnaden.

Selve hangaren to en dag med montering, og det ble til og med tid til litt flyging på kvelden. Ikke bare flyet til Ola men også MI og HAA fikk seg noen turer.

Kvelden bød på vakker trolsk stemning med strålingståke på flyplassen, og for det som var oppe i tolv tiden et vakkert nordlys. Søndag ble brukt til å rydde klubbhytta. Ulf overtar nå hytta og vil oppgradere denne. Eventuelt utleie vil nå bli administrert av Ulf.