Flott klubbkveld med fokus på sikkerhet

Det var et viktig møte på torsdag hvor tema var årets aktiviteter og hendelser hvor det kom mange nyttige tilbakemeldinger på hendelsene i klubben. Oversikten over hendelsene er hentet fra OBSREG og kan sees i presentasjonen fra møtet.

Det ble også gitt tilbakemeldinger på neste års drift av klubben, som utfordringer med kostander på årskort og hvordan kunne fly i andre klubber uten å måtte betale dobbelt årskort.

Noen av tilbakemeldingene i møtet på OBSREG:

  • Luftromskrenkelser, bedre forberedelse før start, for eksempel visualisere ruter som er planlagt med tilhørende luftromsbegrensinger ved å skrive ned dette på et (laminert) kart. Lage faste navigasjonsruter på Starmoen som krever detaljert gjennomgang av luftrom.
  • Mutter fra dekompresjonsventil løsnet var oppdaget på daglig inspeksjon (DI). Det er en erfaring av denne inspeksjonen er mere kompleks enn andre flyinspeksjoner, spesielt hvis det er lang tid mellom hver gang man flyr SF. Forslaget er å lage en instruksjonsvideo som forklarer alle inspeksjonsdeler samt en detaljert sjekkliste med bilder på laminert papir. (Dette vil være et supplement til piloter som har utsjekk)
  • Ram mount montering på feil sted er vanskelig å detektere med mindre man er oppmerksom på feilmuligheten. Dette kan gjennomgås spesielt ved flyutsjekk hvor det ved avgang er en erfaren pilot (den som kan gi utsjekk) på flyet som er “second pair of eyes” før start. Det samme vil være til hjelp ved hendelsen hvor beltet kilt seg fast i hjulhåndtaket.
  • Utelanding på grunn av manglende strøm på motorbatteri i SF er en liten gjenganger. Det er ingen varsling som indikerer at motorbatteriet er tilkoblet avionic, og det er en liten risiko for at bryteren blir slått over når man går inn i flyet. Dette kan inngå i sjekklista ved verifikasjon av instrumentene ved avgang. I tillegg foreslås det å endre bryteren slik at det er mindre risiko for at denne står i en annen posisjon enn tilsiktet.