Flytur hver dag på Frya

Årets Frya samling var både flott og utfordrende. Mange kom seg opp i bølgesystemet eller fikk fløyet mange timer på hanget. Flere bilder og inntrykk kommer fra turen. Stor takk til de som fraktet fly opp og ned!