Har du saker til årsmøtet 2023

Det er på tide å sende inn saker til årsmøtet Fristen er to uker før årsmøtet og dette vil bli avholdt i februar eller starten av mars. Du har fortsatt litt tid, men send gjerne inn nå om du har noe på hjertet som årsmøtet skal beslutte.

Send inn forslag til styret på gsfk.info@gmail.com