Gardermoen Seilflyklubb's Æresvinge.


Fra og med sesongen 2004 innfører Gardermoen Seilflyklubb tildeling av æresvingen. Dette er en spesiell hedersbevisning som tildeles personer som gjennom flere år har bidratt til driften av klubben.

Æresvingen har følgende statutter:

  1. Gardermoen Seilflyklubbs hedersbevisning, æresvingen, består av et diplom samt to eksemplarer av en spesialversjon av klubbens vinge sydd i sort og gull
  2. Æresvingen skal tildeles næværende eller tidligere klubbmedlemmer som gjennom flere år har bidratt til klubbens drift gjennom uegennyttig frivillig arbeid
  3. Tildeling av æresvingen skal henge meget høyt og skal kun tildeles medlemmer som har gjort særskilt og langvarig innsats i form av styrearbeid, dugnadsarbeid, instruktørarbeid eller annen type arbeid til klubbens beste
  4. Alle medlemmer i Gardermoen Seilflyklubb kan komme med forslag til hvem som skal tildeles æresvingen. Forslag sendes skriftlig til klubbens styre sammen med en begrunnelse
  5. Tildeling av æresvingen vedtas av det til en hver tid sittende styre
  6. Æresvingen deles høytidelig ut på klubbens årsmøte.

Æresvinge tildelt Thore Thoresen 26.februar 2004.

Thore Thoresen

Styrets begrunnelse:

Kandidaten tildeles som første medlem klubbens æresvinge for en helt avgjørende innsats til klubbens beste i de vanskelige driftsårene på 80- og begynnelsen av 90-tallet, samt for hans uegennyttig engasjement som styremedlem, ressursperson og organisator gjennom en årrekke. Kandidaten brukte enormt med tid og ressurser for å holde liv i klubben gjennom meget vanskelige økonomiske tider. Han var i praksis den eneste som holdt klubbdrift og styrearbeid ved like da alt så som mørkest ut og han var i en årrekke klubbens ansikt utad da flyinteresserte mennesker tok kontakt. Han har alltid stilt seg bakerst i køen når det gjelder egen flyging og alltid tenkt på klubbens beste. Kandidaten har videre vist en bemerkelsesverdig evne til å inkludere personer i tilknytning til klubben og seilflymiljøet. Denne hedersbevisningen er ikke minst en anerkjennelse fra alle oss som i dag nyter en helt annen situasjon i Gardermoen Seilflyklubb.

Æresvinge tildelt Gunnar Kvalvåg 16.februar 2006.

Gunnar Kvalvåg

Styrets begrunnelse:

Kandidaten tildeles som andre medlem klubbens æresvinge. Kandidaten har vært aktiv i klubben i mer enn 20 år både som pilot, instruktør, styremedlem, flyeier og ikke minst teknikker. Han var i perioder en av meget få instruktører som gjorde en innsats for å utdanne nye sertifikatpiloter. Mange av oss som fortsatt flyr i klubben ble utdannet med denne kandidaten i baksete. Som ressursperson er kandidaten en godlynt, rolig, høflig og blid person. Kanskje ikke rart at så mange av elevene hans fortsatte med seilflyging. Kandidaten har gjennom sin ukompliserte væremåte sørget for både trivsel, kvalitet, interesse for klubbens matriell og ikke minst bidratt stort til at klubben alltid har hatt meget god kontroll på fly og utstyr. Denne hedersbevisning er en stor annerkjennelse fra alle oss som idag er medlemmer i Gardermoen Seilflyklubb.

Gardermoen seilflyklubb © 2018
Send E-post