Steg for steg mot seilflylappen

Når du starter å fly seilfly begynner du med opplæring fra første tur. 

Opplæring består av teori og praktiske flyøvelser, teoriboka “Den store seilflyboken” kan kjøpes på nett eller hos NLF. 

Du trenger en flygetidsbok hvor du loggfører alle flyturene som dokumentasjon på flytid og som registrert elev vil alle øvelser som er gjennomført bli registret i en database.

Første steg

Du kan starte med introkurs som er fire instruksjonsturer og teori. Kursavgiften dekker flyslep og opphold på Starmoen inkludert mat. Går du videre får du med deg rabatt på grunnskolen.

Om du ønsker kan du også starte direkte som elev på grunnskoling uten å ha deltatt på introkurset.

Når du starter grunnskoling kan du begynne med 10 starterpakke som inkluderer leie av fly de ti første gangene, da får du en god start på opplæringen og slipper fult årskort på fly dersom dette ikke skulle være noe for deg. Du må i tillegg:

  • melde deg opp som elev
  • få medlemskap i NLF og Gardermoen seilflyklubb
  • skaffe elevbevis, noe du ordner direkte med NLF eller oss
  • betale brukertilskudd på flyplassen

Vi er behjelpelig med alt praktiske over!!!!!

Etter 10-starter trenger du årskort for flyleie: Grunnkurs påbygging ungdomGrunnkurs påbygging årskort. Årskort for skoleflyging er en egen pris for skoleflyging nå du i utgangspunktet kun bruker det vi kaller skolefly.

Soloflytur

Første flytur uten instruktør i baksetet er en spennende opplevelse, nå er du ute på egen hånd og skal praktisere alt du har lært om å fly.

For å fly solo må du ha gjennomført minst 15 flyturer med gjennomførte flyøvelser, avlagt en teoriprøve i lover og regler. Instruktøren gjennomfører en soloutsjekk med deg.

Etter soloflytur - sikald dåp

Etter solo

Etter soloflyturen er neste steg å samle erfaring og timer i lufta, både med instruktør og soloflyging. I tillegg til flytimer må teoriprøver gjennomføres og være bestått. Det er mange praktiske oppgaver som du som seilflyger skal kunne, som å klargjøre fly før start til å beherske nødprosedyrer, merkelandinger med mere.

Les mere om å fly seilfly.