Instruks for bruk av fareområder for luftsport

Nå er det signert en ny avtale for bruk av det vi tidligerer omtalte som seilflybokser rundt Starmoen.

I den forbindelse skal alle piloter som skal bruke disse fareområdene ha gjennomgått disse nye reglene, og det er krav om dokumentasjon på at dette er gjennomført.

Det er sendt ut innkalling til alle medlemmer til Teamsmøte mandag 17 juni. Dersom du ikke har mottat en slik innkalling kan du sende meg en epost slik at jeg kan sende deg innkallingen

Gardermoen Seilflyklubb vil i nærmeste fremtid innkalle til Teams møte hvor de nye reglene blir gjennomgått. Det sendes ut individuell innkalling på epost til Teams møte slik at vi kan dokumentere hvem som deltar på møtet. Det forventes at man i tillegg selv leser seg opp på reglene som gjelder for piloter og bakkesjef.

Dersom man ikke har mulighet til deltagelse på Teams møtet vil det bli laget en egen protokoll på Starmoen.