Kjeller flydag

Nettside til arrangementet: https://www.flydagen.com/
Årets flydag er 19 juni.

Plan for arrangementet:

MI fraktes av Kato fra Starmoen til Kjeller (plan A søndag morgen, Jon jobber med plan B frakt i løpet av uka). Den fraktes i BZ henger.

Jon henter flagg med GSFK logo hos Leo. Rebecca har diverse utstyr for å markere ror og vinger slik at publikum ikke kommer for tett på disse.

Vi må trykke opp noen brosyrer om kurs, Jon ordner dette og tar med.

Kan du hjelpe til? Bruk klubbpåmelding på denne linke, skriv hva du kan bidra med i påmeldingssiden eller send en epost til styret gsfk.info@gmail.com.

Vi trenger noen som kan frakte flyet tilbake til Starmoen også!

LN-GMI pakkeliste

Ta med alt som skal til for at vi kan fly, så kan vi kanskje ta en tur til Hokksund om det er interesse

  • Skjerm to stk GSFK skjermer
  • Lader
  • Batterier
  • Loggbok
  • Håndbok (om noen skal ha utsjekk)
  • Vannkanner
  • Stropper
  • Haledolly
  • Vingetrekk

Lørdag formiddag (kl 14.) rigger vi stand og monterer MI på anvist sted. MI skal kun stå på display og monteres stående med vingene i plan og beskyttelse rundt .

Deltagere: Jon, Frank, Anders

Søndag 10-17

Søndag åpner arrangementet kl 10. Vi må være der når det åpnes.

Jon, Finn, (Ola H?)
Formiddag: Frank, Anders og Geir.

Vi pakker ned fly etter kl 17 og gjør det klar til transport til Starmoen. Transport foreløpig ikke ordnet!