Klubbavtaler flyleie

I klubben har vi ulike avtaler med andre om å dele fly. Oversikten under oppsummerer de ulike avtalene.

ORS, Starmoen senteret

GSFK og ORS har en gjensidig avtale om å låne fly av hverandre. Vi leier ut vår ASK for 200 kr pr gang hvis den er ledig, maksbeløp pr dag er 850kr. ORS kan disponere fly hele dagen og dette avtales på forhånd med styret. Avtalen er gjensidig og vi kan leie eller disponere DG1000 til opplæring, Det er klubben som står for leie. Normalt avtales dagsleie på briefingen.

GSFK og EFKS

Avtalen er sagt opp av EFKS fra 2024

EFKS og GSFK har en gjensidig avtale om flyleie på 200kr pr dag når et fly er ledig. Dette avtales på morgenbrief og da har man gjensidig bruksrett, det vil si om klubbmedlemmer kommer senere på dagen har man lik tilgang. Ved behov kan man avtale mellom styrene å disponere fly, det betales da en dagsleie på 850kr for ASK og 1000 for Duo Discus.

GSFK og Nome Flyklubb på Lunde

Vi har en gjensidig låneavtale med Nome Flyklubb hvor medlemmer med årskort kan låne gratis fly av hverandre. Dette er mest brukt når vi er på Luned en gang i året, men alle som ønsker kan dra innom Lunde og fly en tur om det passer. Flyslep betales direkte til Nome med Vipps.

LN-HAA kan lånes av klubbens medlemmer. Dette gjøres direkte med Lars Henrik som sørger for utsjekk. Pris 200 kr pr tur som betales etterskuddsvis.til klubben.