Seilflyvettreglene

 1. Følg sjekklistene
 2. Skriv hendelsesrapport
 3. Se ut etter andre fly og nyt utsikten
 4. Reflekter før og debrief etter flyging
 5. Del dine erfaringer med andre – innrøm feil
 6. Vis omsorg og si ifra på en konstruktiv måte
 7. Ha alltid klart et jorde – ingen skam å utelande
 8. La andre forberede seg og montere fly uforstyrret
 9. Kjenn din mentale kapasitet – anerkjenn dine begrensninger
 10. Skaff deg marginer – ting kan endre seg hurtig og uforutsett
Takk

Takk for at du sa fra

«TAKK» er S/NLF sitt sikkerhetsprogram ble laget i 2020 og lansert på Seilflykonferansen 2020 og er en sammenfatning av de mest aktuelle flysikkerhetstemaene vi har i seksjonen, basert på flere år med statistikk og sikkerhetsarbeid.

NLF har en nullvisjon om ingen skadde eller omkomne som følge av vår luftsportsaktiviteter. Programmets hensikt er at norsk seilflyging skal bli en tryggere og sikrere sport – vi har ingen å miste!

TAKK-materiellet og TAKK-workshopenes mål er å:

 • Øke din bevissthet og kunnskap rundt sikkerhetsrelaterte temaer
 • Hjelpe deg til å justere og endre holdninger og atferd som påvirker din luftsportsutøvelse
 • Legge til rette for erfaring og kunnskapsdeling mellom medlemmer/piloter
 • Signalisere tydelig fra seksjonen hva som er ønsket kultur og fokus i vår sport/seksjon
 • Oppmuntre våre medlemmer til å være med å bygge en sunn sikkerhetskultur
 • Gjøre det enkelt å huske på hva som er viktig å ta hensyn til
 • Hjelpe deg til å bli mer proaktiv når det gjelder flysikkerhet

Link til verktøykassa

Legg igjen en kommentar