Kveldskurs “Instruks for bruk av fareområder”

Det er sendt ut en epost til alle medlemmer med innbydelse til Teams møte mandag 17 juni kl 20.00

For å bruke fareområdet skal man ha satt seg inn i instruksen som gjelder både piloter og operasjon som bakkesjef. Uten denne opplæringen som må dokumenteres at den er gjennomført blir det ikke tilgang til luftsportsboksene. Det er med andre ord viktig at man tar et kollektivt ansvar.

Dersom du ikke har fått en slik innkalling må du ta kontakt på: gsfk.info@gmail.com

Det er åpent for deltagelse om du ikke er medlem av GSFK, meld deg på samme epost som over.

Kurspresentasjon er her