Lokal NOTAM ENSM 7. og 8. juli – BILKJØRING

Fredag 7. og lørdag 8. juli har vi igjen avtalt utleie av flyplassen til Mustangtreff. Fredag 7. juli stenger vi av i nordenden (15) og parkeringen fra kl 16-20. Lørdag 8 juli vil det kjøres dragrace på banen og denne stenges hele dagen. Det merkes med hvite kryss.

Gressbanen vil være tilgjengelig og har nå ordinær lengde. Fortsatt litt tungt og mye rullemostandt på nysådd område i syd. Vi gir ikke PPR til besøkende fly fra fredag kl 15:00 til lørdag kl 21:00