Klubbaktiviteter

Seilflyklubben har flere aktiviteter gjennom året. Oversikten under viser deg hvilke og med link til en side med detaljert informasjon.

Dette er noen av klubbens faste aktiviteter, i tillegg til ukentlig flyging eller andre fellesaktiviteter som dukker opp.

Påmelding til aktiviteter kan du finne i: Aktiviteter og påmeldte