Påskeflyging Starmoen

Info 2021

Årets påske starter med instruktørsamling mandag 29 mars

Skoleflyging, utsjekk, fly klubbens fly fra tirsdag 30 mars.

De nasjonale begrensningene for ansamling på grunn av korona gjelder påska på Starmoen. I tillegg gjelder lokale regler etter hvor du er hjemmehørende, for eksempel restriksjoner som gjelder Oslo for de som kommer fra Oslo

  • Det blir ingen felles samling innendørs på Starmoen, de som skal overnatte må orden mat på eget rom. Det kan bli lagt til rette for å grille utendørs. Her gjelder fortsatt mindre enn 10 personer samlet på samme sted.
  • Briefingen vil skje utendørs
  • Hold avstand og bruk munnbind når det er påkrevd.  Det betyr for vår del ved montering av fly siden det ellers er en hel flystripe å dele på
  • De som skal skolefly må avtale når de kommer, det samme må de som vil ta årlig utsjekk. Bruk påmeldingens notatfelt og skriv inn når du vil komme
  • Er du ikke i form, forkjølet eller er under karantene så må du holde deg hjemme
  • Elev-instruktør skjer med desinfeksjon/vask av cockpit mellom hver nye elev og bruk av munnbind. Instruktører kommer inn under kjøreskolereglene.
  • Bruk gjerne muligheten til å komme på dagsturer

Det er laget en oversikt for påska. Meld din ankomst her: Påska 2021 Starmoen

Skoleflyging starter tirsdag 30 mars med instruktører tilgjengelig hele påsken. Meld deg på skoleflyging og skriv hvilke dager du kommer:

Påske skoleflyging 29.3 til 30.3 (muligens 31.3) Lars H er instruktør
Påske  skoleflyging 1.4 til 5.4 – Ola Heien er instruktør

Ingen Arrangementer