Vinterlagring av fly og materiell

Før vinteren skal fly pakkes sammen og gjøres klar for overvintring i hangar og alt materiell ryddes sammen og lagres på dertil egnet sted.

Årlig vedlikehold gjennomføres siste helgen i oktober på avslutningne til ORS.

Oppgaver:

Materiell: Rydde og pakke ned utstyr i hangarden. Det som ikke tåler frost må flyttes til et rom med varme. Bøker til fly tas ut av skapet og lagres på et tørt sted.

Batterier lagres på et frostfritt sted.

DE og SF tas årlig vedlikehold på, pakkes i tilhengere og settes i hangaren.

MI kroppen pakkes også ned og settes i NLF hangaren.