Elektronisk flydaglogg

Daglig flyging registreres elektronisk på nettsiden: https://startlist.club/GSFK/

Før flyging må alle ha registrert seg i loggboken for å fly våre klubbfly. Alle i GSFK er lagt inn på denne siden. Får du ikke logget deg inn som klubbmedlem kan det være registret feil, kontakt i så fall gsfk.info@gmail.com(Passturer har en egen bruker: Passtur GA01)

Merk at ver første registrering må du be om passord, av og til blir det litt krøll i den første påloggingen, prøv igjen i så fall.

Alle som er registrert kan føre turer for klubben. Flyging registreres via din mobil eller nettbrettet som ligger i klubbkofferten. Merk at det ikke er wlan deknign på nettbrettet fra 33 på Starmoen.

GSFK brukeren kan benyttes for å kunne logge inn og føre dagboken på nettbrettet.

Epost:  gsfk.info@gmail.com
Bruker: GSFK klubb
Passord: Se instruksarket som skal være med på flystripa

Som backup skal det være med daglogg på papir med på flystripa sammen med registreringsskjema for drop-in/introturer

Før take-off

Gå til Opprett flyging og registrer informasjon om flygingen. 

Dato og tid: Det er mulig å registrere flyginger i ettertid inntil 48t i etterhånd, la feltene stå som de er når du oppretter flyging.

Fly, betaler, pilot og baksetepilot: Skriv inn første bokstav og velg fly og navn. Det er kun registrerte fly og navn i denne lista, eventuelle endringer må gjøres av en administrator. Baksetepilot er instruktør. 

Betaling for andre:

For passturer velges: GSFK bet. passtur GA01

(Bruke ikke: Opplæring seilflysertifikat: GSFK bet. kurs GA02)

Instruktøropplæring: GSFK bet. instruktørkurs GA03

ORSs flyleie: ORS flyleie – noter navn i merknad

EFKS årskort: EFKS årskort – noter navn i merknad

Merknad: Feltet brukes til informasjon som ligger i papirloggarket: [Betalingsform type flyging  slepefly/slepepilot]

  • Betalingsform: Å (årskort), E (enkeltstart), x/10 (for 10-starter, x er 1-10 av disse), P (passtur)
  • Type flyging: Elev, solo, strekk, acro eller andre notater ette behov
  • Slepefly/slepepilot: Flyregistrering og navn, eks EIC/Peder når flyslep er benyttet
Startmetode: F (Flyslep) mest vanlig for vår del
Avgang og landing: Skriv første bokstav for å velge sted.

Starliste viser de oppsatte flygingene, her er det enkelt å loggføre avgang og landing ved å trykke på de orange knappene. Eventuelle korrigeringer kan gjøres inntil 48t etter registrering.

Skal en ny flyging utføres med samme registrering av piloter etc. kan denne kopieres med knappen hel til høyre, det opprettes umiddelbart en ny linje i startlista. Dersom det er endringer brukes kopiknappen nest lengst til høyre. Alle flyginger kan redigeres med Rediger

Merk at slepetid ikke noteres. Feltet Merknader kan brukes til å notere dette, vanligvis er et slep på 5-6 minutter avhengig av høyde.

Take off og landinger kan leses av på nettsiden fra FLARM registreringen: https://logbook.glidernet.org/index.php

Rapportering utføres på egen side

Dagsrapport, oversikt over klubbens flyginger pr fly, pilot og sted. Denne arkiveres som papir med utskrift av nettsiden hver dag. Flyloggene føres etter denne oversikten.

Loggbok viser den enkeltes flyginger som brukes til føring av flygetidsboken.