OGN-FLARM siden

Her er nyttig informasjon om OGN og FLARM og nettressurser som viser flydata, posisjon og andre hjelpemidler.

Om OGN mottakersystemet

OGN er et bakkesystem som samler inn flyposisjoner fra FLARM sendere og noen andre systemer for å presentere dette på et kart som viser flyposisjoner. FLARM mottak på bakken er avhengig av en basestasjon som både hører flyet over radio og kan kommunisere med en database i skyen. Dette er et system som er laget og drevet på frivillig basis så det er ikke garantert 100% oppetid som forventet på en vanlig flyradar (og selv de kan slite med oppetiden).

OGN informasjonssider

http://wiki.glidernet.org/ er en oversikt over FLARM bakkemottakere og et konkurrenende system OGN som har lignende funksjon som FLARM.

Dekningskart FLARM viser områder som bakkemottakeren har hørt seilfly. Dekningen er avhengig av seilflyets montering av FLARM antennen og at det er fri sikt. Derfor har vi noe begrenset dekning nordover hvor det er fjell som stopper signalet, mens det er god dekning sørover fra Starmoen

Flystatus, om FLARM i flyet er oppdatert og registrert ser du på denne siden som viser fly på Starmoen

Elektronisk flylogg Starmoen, velg dato for oversikten som viser start og landinger på fly med FLARM installert.

Bakkestasjon

En bakkestasjon som mottar FLARM kan se slik ut, den har en vertikal- eller en yagiantenne (øverts på bildet) med en LNA (low noise amplifier) som forsterker det lave signalet fra flyet før det dekodes i den hvite boksen. Inne i denne boksen er det en USB dongle (RTL-SDR mottaker) og er Rapsberry Pi 4 datamaskin. Programvare som kjører på Raspberry oversetter signalet fra FLARM og sender det over internett til OGN databasen. Denne boksen har en ethernett kabel som kobles til en ruter, eventuelt kan den kobles til via WiFi.

Har du et sted hvor det ikke er dekning med FLARM vil vi gjerne sette opp en mottaker. Antennen må stå fritt og ha godt utsyn i alle retninger uten hus, trær eller åser som hindrer fri sikt. Mottakeren trenger litt strøm fra 230V og en fast internettforbindelse. Det er minimalt med datatrafikk som sendes ut. Ta i så fall kontakt med jon.sletvold@gmail.com