Før flyturen – betaling – rutiner

Før første flytur er det en del som skal på plass av registrering og betaling.

Sjekkliste

Gå til: Butikksiden

Sjekkliste opplæring/elev for deg under opplæring må du ha

Det er flyaktivitet så og si hver helt på Starmoen, se oversikten i Aktiviteter med påmelding som viser hva som skjer og om det er instruktører til stede.

Årskort

Klubben disponerer tre fly som du med årskort kan fly så mange turer og timer som du ønsker uten noe ekstra betaling.

For lån av andre fly betaler du en en liten dagleie på 200kr til klubben, for eksempler hvis du bruker EFKS eller ORS fly. Det gir oss bedre tilgang til fly og mindre press på økonomien. Dagleien betales etterskuddsvis i butikken.

Selvassuranse komme i tillegg og skal være bestilt på nett før første flytur.

Timesleie

Timesleie betales etter hver tur ved å legge inn dette på butikksidene for gjeldende fly som er benyttet. Betaling skjer via tilsendt faktura på epost. Betaling er påbegynt time.

Merk at krav om tilskudd er bortfalt fom 1.9 2021.

Selvassuranse komme i tillegg og skal være bestilt på nett før første flytur.

Se oversikt over priser 

Utsjekk, årsutsjekk eller DK tur

Årsutsjekk uten årskort kan avtales med intruktør i klubben, du betaler flyleie og påfølgende pr start. Bestilles i nettbutikken: Utsjekk, årsutsjekk eller DK tur