Årskortpriser

Prisoversikt for å fly med årskort

Ungdomspris for de som er under 19 eller studenter under 26 år.

Årskort og selvassuranse betales før flyging. Dagleie betales etterskuddsvis, senest ved sesongslutt.

Se på hvert produkt for detaljer.

Priser for timesleie – uten årskort

For å leie fly på timesbasis må det betales driftstilskudd og selvassuranse før start. Deretter er det leiepris pr time for strekkflyene som betales etter flyturen ved å legge inn et kjøp av produktet.

Kurs og flyturer

Introkurset er en helg med seiflyteori og flyging med instruktør. Kurset kan bygges videre med en 10-starter pakke hvis man ønsker å fortsette med flyging, og etter 10-starter kan denne bygges på til et ordinært årskort.

Introduksjonsturer er avtalt tid og sted for flyging.

Andre produkter som kan bestilles og betales via bank