Nettsiden skifter adresse

Vi flytter over gsfk.no til gsfk.no

Når dette gjøres kan det bli litt nedetid på nettsiden siden det er flere oppdateringen som må gjøres.

Den gamle adressen vil muligens få en automatisk endring til ny adresse, eller til en infoside.