Nytt fra styret

Styret har justert prismodellen etter erfaringen så langt i år. Vi har hatt en bra omsetting på årskort, så og si på budsjett. Ordningen med driftstilskudd har ikke fungert så vi ser ikke noe poeng å fortsette med noe som ikke har virket etter hensikten.

Fleksibilitet på årskort er vår nye erfaring. Vi kan selge et begrenset årskort til begrenset periode som en uke. Alternativet er ikke noe salg. For 2021 må dette gjennomgås med tanke på piloter som ønsker å fly i klubben for en kortere periode.

Økonomisk er det forventet en god positivt cash flow ved årsslutt. Vi har budsjettert med aktiviteter som ikke har kommet i gang, for eksempel intruktørkurs. Det er jo opp til årsmøtet å disponere midlene. Styret vil foreslå øremerking til vedlikehold og instruktørkurs og håper årsmøtet vil støtte dette når den tid kommer.

Klubbhytta er vurdert solgt, enten på rot eller at den blir demontert. I første omgang blir det laget en annonse på Finn for å se om det er noen interesse i å få den solgt som byggesett.