Flyene våre

Klubben eier i dag tre seilfly og vi har låneavtale med Elverum flyklubb – seilfly og Ole Reistad senteret. I tillegg har sertifikatpiloter mulighet til å fly en Mucha i privat eie.

ASK 21, LN-GMI og er vårt skolefly. Det er en to-seter som er godt egnet å fly for nybegynnere. Alle som har gjennomført skoleflyging i klubben de siste årene har fløyet denne mange turer.

Flyet har et vingespenn på 17m, den er konstruert til å tåle mange G krefter og kan brukes til acroflygning. ASK 21 har glidetall 1:34.

Duo Discus T, LN-GSF

Dette er vårt langdistansefly (strekkflyging) med sine 20m i vingespenn. Den har plass til to piloter. Elever med litt erfaring flyr også dette flyet.

De lange vingene gir flyet et godt glidetall (1:44), det vil si hvor mange meter flyet klarer å fly bortover for hver meter det synker. 

Flyet har “turbo”, det vil si en innfellbar motor som kan brukes til å dra flyet opp dersom løftet blir for lite.

Discus 2b, LN-GDE er en 15m enkeltseter. Det er en standarklasse fly som brukes til distanseflyging og lånes ut til piloter i klubbens om vil delta på konkurranser.

Glidetallet er 1:42 som er nesten like bra som Duo Discus.

Standard Mucha, LN-HAA

Flyet er i privat eie og kan lånes av sertifikatpiloter mot en startavgift pr tur. Kontakt Lars Henrik for utsjekk og lån.

Dette er et lett dukfly og kan flys med marginale løftforhold, men ikke med veldig mye motvind hjem.

Øvrige fly som klubben kan låne hvis de er ledige er LN-ORS – DG1001 Clubneo fra Ole Reistad senteret og fra EFKS: LN-GBZ som er en ASK21, ensetere LN-GAQ K8, LN-GHG- Astir og LN-GLG – LS4. Disse lånes mot dagleie om annet ikke er avtalt.