Hva koster det å fly

Årskostnader i GSFK

GSFK har moderne fly med gode flyegenskaper og mulighet til strekkflyging, i tillegg til en to-seter skolefly som er godt egnte for nybegynnere. Flyene driftes av årskort fra klubbens medlemmer og de inntektene vi får inn fra utleie og gavekorturer.

Flyparken er relativt dyr å drive med nedbetalinger og vedlikehold. Til gjengjeld får medlemmene disponere en flypark som gjør det mulig å fly distanse og delta på konkurranser med høyverdige fly.

Kostandene med å fly er avhengig av dine ambisjoner og hvor du er i opplæringsfasen. Oversikten er veiledende, det dekker ikke eventuelle turer med klubben, reise, mat. Den gir et bilde på hva det koster å fly med noen beregningsvarianter når det gjelder årskort og flyleiebetaling.

Prisene er veiledende for 2021!

Forventede kostander første år med 20 turer.  Det er mulig å kjøpe en 10-starter pakke i stedet for årskort når du starter, og du kan oppgradere til årskort. Dette er et tilbud når du starter som er litt rimeligere i tilfelle du finner ut at du ikke vil fortsette med seilfly.

Betalingspost

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

Pr år

Medlemskap NLF, GSFK

Obligatorisk medlemskap

2000

1

2000

Internatkort Starmoen

Årskort overnatting ORS

2500

1

2500

Brukertilskudd Starmoen

Tilskudd bruk av flyplass

800

1

800

Årskort GSFK

Tilgang til alle fly

10000

1

10000

Flyslep

600m slep

400

20

8000

Medical, lege

Regelmessig, avhengig av alder

1500

1

1500

Kursavgifter

Kurs og prøver

500

6

3000

Totalt

   

27800

For ungdom er det reduserte priser på medlemskap og årskort.

Betalingspost

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

Pr år

Medlemskap NLF, GSFK

Obligatorisk medlemskap

610

1

610

Internatkort Starmoen

Årskort overnatting ORS

2500

1

2500

Brukertilskudd Starmoen

Tilskudd bruk av flyplass

800

1

800

Årskort GSFK

Tilgang til alle fly

5000

1

5000

     

Flyslep

600m slep

400

20

8000

Medical, lege

Regelmessig, avhengig av alder

500

1

500

Kursavgifter

Kurs og prøver

500

6

3000

Totalt

   

20410

Når du har sertifikat vil utgiftene være avhengig av hvilket ambisjonsnivå du har. Du kan kjøpe årskort og fly med en liten dagsleie. Med 5 helger i året og 10 flydager vil kostnadene bli i denne størrelsesorden under, det er ubegrenset antall flyginger, (10-40 timer)

Betalingspost

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

Pr år

Medlemskap NLF, GSFK

Obligatorisk medlemskap

2000

1

2000

Internatkort Starmoen

Årskort overnatting ORS

2500

1

2500

Brukertilskudd Starmoen

Tilskudd bruk av flyplass

800

1

800

Årskort GSFK

Tilgang til alle fly

10000

1

10000

Flyslep

600m slep

400

10

4000

Medical, lege

Regelmessig, avhengig av alder

750

1

750

Totalt

   

22050

Uten årskort må et engangsbeløp for flyleie betales (for fly på bakken) og det betales pr tur og timer i lufta. Hvis du heller ikke overnatter fast på Starmoen blir kostanden som følgende:
 

Betalingspost

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

Pr år

Medlemskap NLF, GSFK

Obligatorisk medlemskap

2000

1

2000

Brukertilskudd Starmoen

Tilskudd bruk av flyplass

800

1

800

Årskort GSFK driftstilskudd

Tilgang til alle fly

2000

1

2000

Flyleie

Timesleie

1000

5

5000

Flyleie/timer

Timesleie

200

10

2000

Flyslep

600m slep

400

5

2000

Medical, lege

Regelmessig, avhengig av alder

750

1

750

Totalt

   

14550

Pris ungdom hvis du flyr ofte på Starmoen blir som følgende for 10 flydager og 20-40 timers flyging:

Betalingspost

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

Pr år

Medlemskap NLF, GSFK

Obligatorisk medlemskap

610

1

610

Internatkort Starmoen

Årskort overnatting ORS

2500

1

2500

Brukertilskudd Starmoen

Tilskudd bruk av flyplass

800

1

800

Årskort GSFK

Tilgang til alle fly

5500

1

5500

     

Flyslep

600m slep

400

10

4000

Medical, lege

Regelmessig, avhengig av alder

500

1

500

Totalt

   

15910

Med flyging uten årskort og uten overnatting blir kostanden for ungdom med 5 flydager og 20 timers flyging:

Betalingspost

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

Pr år

Medlemskap NLF, GSFK

Obligatorisk medlemskap

610

1

610

Brukertilskudd Starmoen

Tilskudd bruk av flyplass

800

1

800

Flyleie GSFK

Tilgang til alle fly

2500

1

2500

 Flyleie Leie pr tur 1000 5 5000

Flyleie/timer

Timesleie

200

10

2000

Flyslep

600m slep

400

5

2000

Medical, lege

Regelmessig, avhengig av alder

750

1

750

Totalt

   

13660