Se vi flyr

De fleste av seilflyene er utstyrt med en radiotransponder som sender og mottar posisjon, høyde, kurs og hastighet. Dette kalles FLARM og er et viktig hjelpemiddel til å unngå kollisjon mellom luftfartøy. På bakken på flere av seilflyplassene står det en mottaker som tar imot disse signalene og sender disse til en nettside slik at man kan se hvor flyene i området rundt flyplassen befinner seg.