Påskerapport

Påska startet med instruktørsamling og flytting av tilhengere og diverse annet lagringsmateriell. Nå er DE og SF monert og står klare i hangaren.

Det har vært utsjekksturer og skoling, Fili, Torjus (DFK) og Conrad har tilsammen fløyet mange timer allerede med Ola og Eirik som instruktører. Det er loggført 34 turer så langt og 14 timer i lufta. Mandagen ble så langt den beste flydagen med 12 turer og nesten 9 timer på SF, DE og OR.

Litt grått fremover så intruktørene har reist hjem i regnværet.

En stor takk til Eirik og Ola som har stått på med skoling!!!!!!!