Retningslinjer for refusjon og retur

Refusjon gaverkort, kurs og årskort

Bestilling av gaverkort over nett har 14 dagers angrerett. Dersom refusjon ønsker må det sendes en epost til gsfk.info@gmail.com om dette med referanse til bestillingsnummer.  Det er ingen refusjon av gaverkort etter denne tiden. Gavekort utstedes ofte på navn, men kan brukes av andre om dette ønskes. Merk at gaverkort har maks tre års varighet etter utstedelsesdato.

Det er normalt ikke refusjon på påmeldingsavgifter eller årskort. Dersom det oppstår spesielle forhold som tilsier at man ikke får benyttet årskort eller deltatt på kurs kan det gis refusjon under følgende forutsetninger:

  • Kurs blir avlyst, full refusjon
  • Årskort som ikke er benyttet pga sykdom, flytting eller andre uforutsette hendelser kan refunderes helt eller delvis.

Tilbakebetaling

Ved refusjon på informasjon om mottakers bankkonto oppgis, samt informasjon om refusjon. Dette sendes til gsfk.info@gmail.com