Restriksjoner ved Starmoen Flyplass (ENSM) fra 8.-9. juli 2022 – Mustangtreff!

Fredag 8. og lørdag 9. juli er det igjen tid for Mustangtreff på Starmoen hvor vi har hatt et mangeårig og godt samarbeid med Norsk Mustangklubb.
Viser også til lokal NOTAM på våre FB-sider og myppr

Fredag 8. juli vil det være ferdighetskjøring (8-tall) på oppstillingsplassen sør for den grå hangaren. Bilkjøring vil pågå fra kl 17:00-20:00. Området vil være sperret fra ca kl 15-21 denne dagen.

Lørdag 9. juli er det street legal dragrace på selve rullebanen. Bilkjøring vil pågå fra 10:30-16:00 men rullebanen (kun asfalt) vil bli sperret allerede fredag kveld for rigging av utstyr. Normalt vil vi kunne åpne plassen ca kl 19 på lørdag igjen, men det kan også drøye til kl 21

For denne perioden vil følgende begrensinger gjelde for bruk av flyplassen (tilsvarende som for tidligere år):

Fredag 8. juli kl 15:00 til  kl 21:00  stenger vi rullebanen (asfalt ca 250m i nord, med hvite kryss)

Lørdag 9. juli kl 07:00 til 21:00 stenges hele rullebanen (asfalt)

Begge dager vil gressbanen kunne benyttes både for seilflyging, motor- og mikroflyging i periodene hvor asfaltbanen er stengt.
Gressbanen er nyklipt, men har fortsatt redusert lengde (700m) etter jordforbedring i syd.

Når banen er stengt (se klokkeslettene over) vil det ikke være tilgang til seilflyhangarer (EFK/s-GSFK, SØRBYE og NLF-hangar) på grunn av bilparkering og publikum. Flyene kan denne gangen parkeres lengst nord mot den gamle fuelpumpa eller nede i område ved hangar syd og nord. Vi vil ha en passasje med tilgang til fuelpumpe og motorflyhangrer gjennom hele arrangementet.

Videre henstille vi til følgende:

-Ingen inn- eller utflyging over folkemassene .

-Vi forsøker å begrense landingstrening eller «touch and go».

-Fartøysjefer som skal fly bør være godt trent og med gode marginer operere innenfor begrensede rammer (kort bane og gress).

-Det vil IKKE gis PPR for besøkende fly disse dagene. Det er sendt egen informasjon (lokal NOTAM) til angjeldende klubber/miljøer om dette.

Steinar Øksenholt vil disse dagene fungere som operativ sjef og kunne orientere/briefe om mulig operative begrensinger og samt at han lytter og besvarer radio’n.

Vi anmoder om at de ulike klubbene/gruppene orientere sine medlemmer om begrensingene for perioden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Steinar Øksenholt ved Ole Reistad Senter / Starmoen Flyplass.
Vi får også adgangsbånd til arrangementet. Disse deles ut ved briefingen kl 10:00 eller ved henvendelse til undertegnede

Mvh

Steinar Øksenholt
Daglig leder Ole Reistad Senter

Norges Luftsportforbund

Telefon: 99 57 75 98

E-post: steinar.oksenholt@nlf.no

Web: www.nlf.no

Restriksjoner ved Starmoen Flyplass (ENSM) fra 8.-9. juli 2022 – Mustangtreff!

Fredag 8. og lørdag 9. juli er det igjen tid for Mustangtreff på Starmoen hvor vi har hatt et mangeårig og godt samarbeid med Norsk Mustangklubb.
Viser også til lokal NOTAM på våre FB-sider og myppr

Fredag 8. juli vil det være ferdighetskjøring (8-tall) på oppstillingsplassen sør for den grå hangaren. Bilkjøring vil pågå fra kl 17:00-20:00. Området vil være sperret fra ca kl 15-21 denne dagen.

Lørdag 9. juli er det street legal dragrace på selve rullebanen. Bilkjøring vil pågå fra 10:30-16:00 men rullebanen (kun asfalt) vil bli sperret allerede fredag kveld for rigging av utstyr. Normalt vil vi kunne åpne plassen ca kl 19 på lørdag igjen, men det kan også drøye til kl 21

For denne perioden vil følgende begrensinger gjelde for bruk av flyplassen (tilsvarende som for tidligere år):

Fredag 8. juli kl 15:00 til  kl 21:00  stenger vi rullebanen (asfalt ca 250m i nord, med hvite kryss)

Lørdag 9. juli kl 07:00 til 21:00 stenges hele rullebanen (asfalt)

Begge dager vil gressbanen kunne benyttes både for seilflyging, motor- og mikroflyging i periodene hvor asfaltbanen er stengt.
Gressbanen er nyklipt, men har fortsatt redusert lengde (700m) etter jordforbedring i syd.

Når banen er stengt (se klokkeslettene over) vil det ikke være tilgang til seilflyhangarer (EFK/s-GSFK, SØRBYE og NLF-hangar) på grunn av bilparkering og publikum. Flyene kan denne gangen parkeres lengst nord mot den gamle fuelpumpa eller nede i område ved hangar syd og nord. Vi vil ha en passasje med tilgang til fuelpumpe og motorflyhangrer gjennom hele arrangementet.

Videre henstille vi til følgende:

-Ingen inn- eller utflyging over folkemassene .

-Vi forsøker å begrense landingstrening eller «touch and go».

-Fartøysjefer som skal fly bør være godt trent og med gode marginer operere innenfor begrensede rammer (kort bane og gress).

-Det vil IKKE gis PPR for besøkende fly disse dagene. Det er sendt egen informasjon (lokal NOTAM) til angjeldende klubber/miljøer om dette.

Steinar Øksenholt vil disse dagene fungere som operativ sjef og kunne orientere/briefe om mulig operative begrensinger og samt at han lytter og besvarer radio’n.

Vi anmoder om at de ulike klubbene/gruppene orientere sine medlemmer om begrensingene for perioden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Steinar Øksenholt ved Ole Reistad Senter / Starmoen Flyplass.
Vi får også adgangsbånd til arrangementet. Disse deles ut ved briefingen kl 10:00 eller ved henvendelse til undertegnede

Mvh

Steinar Øksenholt
Daglig leder Ole Reistad Senter

Norges Luftsportforbund

Telefon: 99 57 75 98

E-post: steinar.oksenholt@nlf.no

Web: www.nlf.no