Teori – Driftsprosedyrer for seilfly

Hjem » Seilflysertifikat opplæring » Teori – Driftsprosedyrer for seilfly
KapittelInnholdSide
2.4Før vi flyr18
2.4.1Standardisering18
5.2Flyslepet22
5.2.1Generelt22
5.2.2Avgangssjekk22
5.3Signaler24
5.3.1Signaler før og under avgang24
5.3.2Signaler under flyging25
5.4Avgang28
5.4.1Vindforhold28
5.4.2Bakkeeffekt29
5.4.3Avgang i slep30
5.4.4Utkopling fra slepet37
5.4.5Bruk av feil teknikk i slepet og nødprosedyrer39
5.4.5.1Generelt39
5.4.5.2Unormale og nødsituasjoner i slepet39
6.1Vi gir høyde og får fart3
6.1.1Løft over en åskam eller et fjell («ridge lift») («slope soaring»)3
6.1.2Termikk («thermal lift»)3
6.1.3Bølgeflyging («wave soaring»)5
6.6Nød- og unormale situasjoner43
6.6.2Høydemåler43
6.6.3Stigefartsmåler / variometer44
6.6.4Fartsmåler44
6.6.5Cockpitdeksel (canopy)46
6.6.6Feil på ror46
6.6.7Utelanding46
6.6.8Nødutsprang49
7.5Landingsrunden17
7.5.1Nedstigningsområde – medvindslegg18
7.5.2Landingssjekk19
7.5.3Nøkkelpunktet («low key point)»20
7.5.4Diagonallegg og baselegg20
7.5.5Finalen20
7.6Landing24
7.6.1Utflatingsfasen24
7.6.2Settingspunktet25
7.6.3Utrulling etter landing25
7.6.4Merkelandinger25
7.6.5Kortbanelandinger25
7.6.7Landing over hinder26
7.6.8Sidevindslandinger26
7.6.8.1Krabbemetoden («crab method»)26
7.6.8.2Sideglidning eller «lav-ving teknikk»26
7.6.8Standard parkeringsprosedyre28