Teori – Luftfartsrett før første solo

Hjem » Seilflysertifikat opplæring » Teori – Luftfartsrett før første solo
KapittelInnholdSide
2.3.1Alder og legeattest11
SERA.3105Laveste tillatte flygehøyde / SERA.5005 f) Visuelle flygeregler64
SERA.3130Akroflyging («aerobatic flight»)65
SERA.3145Forbudsområder og restriksjonsområder66
SERA.3201til SERA.3210 Unngåelse av kollisjoner / vikepliktsregler66
SERA.3225Drift på og i nærheten av en flyplass69
Egnevikepliktsregler under seilflyaktivitet70