Teori – Luftfartsrett

Hjem » Seilflysertifikat opplæring » Teori – Luftfartsrett
KapittelInnholdSide
2.1Organisering av norsk luftfart3
2.1.1Lufttrafikktjeneste og statlig lufthavnrett4
2.1.2Luftfartsmyndigheter4
2.1.3Andre flyplasseiere5
2.1.4Ervervsmessig og ikke-ervervsmessig luftfart5
2.2Hvilket regelverk følger vi i Norge?8
2.2.1Chicago-konvensjonen og International Civil Aviation Organisation9
2.2.2Det europeiske flysikkerhetsbyrået – EASA og europeisk regelverk10
2.3Sertifikater og medisinske krav11
2.3.1Alder og legeattest11
2.3.2Utdanning og sertifikatkrav12
2.3.2.1Teoretisk utdanning12
2.3.2.2Praktisk utdanning13
2.3.2.3Teori- og ferdighetsprøve13
2.3.2.4Gyldighetsperioder, privilegier og krav til periodisk trening14
2.3.2.5Kreditt16
2.3.2.6Krav for å ta med passasjer16
2.3.2.7Språkferdigheter og flytelefonirettighet17
2.3.2.8Aldersgrenser17
2.3.2.9Tilbakekalling, suspendering og begrensninger17
2.4.5.2Flyinformasjonstjenesten («AIS – Aeronautical Information Service»)59
2.4.5.2.1Jernbanetid, tidssystem og sommertid / vintertid60
2.4.5.3Lufttrafikktjenesten («ATS – Air Traffic Services»)61
2.4.5.4ATS Luftrom og beskrivelse63
2.4.5.4.1Klasser luftrom63
2.4.5.4.2Luftrom for luftsportsaktiviteter65
2.4.5.4.3Fare- og restriksjonsområder, militære øvelses- og treningsområde66
2.4.7.3.4Seilflyets utrustning75
2.4.7.3.4.1Instrumenter (SAO.IDE.105)75
2.4.7.3.4.2Seter og sikkerhetsbelter79
2.4.7.3.4.3Oksygen (SAO.OP.150) (SAO.IDE.115)80
2.4.7.3.4.4Flyging over vann (SAO.IDE.120)80
2.4.7.3.4.5Overlevelsesutstyr (SAO.IDE.125)81
2.4.7.3.4.6Radioutstyr (SAO.IDE.130)81
2.4.7.3.4.7Transponderutstyr (SAO.IDE.135)81
3.1Flyplass eller flystripe?2
3.1.1Flyside og landside3
3.1.2Bruk av landingsplassen6
3.1.3Redningsutstyr og beredskap6
3.1.4Ferdsel7
3.2Operativt seilflypersonell7
3.6.2Daglig inspeksjon, luftdyktighet og dokumenter35
3.7Seilflyets registrering39
6.9Søk- og redningstjenesten («SAR – Search and Rescue»)59
6.9.1Varsling og rapportering av ulykker og uhell60
6.10SERA – Standardised European Rules of the Air63
6.10.1Generelt63
6.10.2Fellesregler i SERA (et utdrag)63
SERA.2001Virkeområde63
SERA.2010Ansvar63
SERA.2015Fartøysjefens myndighet om bord et luftfartøy63
SERA.2020Problematisk bruk av psykoaktive stoffer64
SERA.3105Laveste tillatte flygehøyde / SERA.5005 f) Visuelle flygeregler64
SERA.3115Nedkasting og sprøyting fra luftfartøy64
SERA.3120Slepeflyging64
SERA.3130Akroflyging («aerobatic flight»)65
SERA.3145Forbudsområder og restriksjonsområder66
SERA.3201til SERA.3210 Unngåelse av kollisjoner / vikepliktsregler66
SERA.3225Drift på og i nærheten av en flyplass69
Egne vikepliktsregler under seilflyaktivitet70
6.10.3Regler som gjelder for VFR-flyvninger71
SERA.5001VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra skyer71
SERA.5005og 5010 Visuelle flygeregler72
SERA.4001til SERA 4020 og SERA.8020 Reiseplan72
7.7Skilting og signaler på en flyplass29
7.8Lyssignal til trafikk i nærheten av en flyplass (lokaltrafikk)32