Teori – Menneskets yteevne

Hjem » Seilflysertifikat opplæring » Teori – Menneskets yteevne
KapittelInnholdSide
2.4.7.3.4.8Personlig utrustning82
2.4.7.4Helse og egen fysisk og psykiske form – Er vi luftdyktige?83
2.4.7.4.1I = Illness (sykdom)84
2.4.7.4.2M = Medication (medisinbruk)84
2.4.7.4.3S = stress86
2.4.7.4.4A = alcohol87
2.4.7.4.5F = fatigue (utmattelse)89
2.4.7.4.6E = eating / (spising)90
2.4.7.5Dykking og flyging90
4.1Generelt3
4.2Kroppens døgnrytme og søvn3
4.3Personlig hygiene og fysisk form – problemområder4
4.3.1Mage- og tannproblemer4
4.3.2Overvekt og trening5
4.3.3Mathygiene5
4.3.4Ernæring5
4.3.5Giftige gasser og stoffer6
4.4Å gjøre feil6
4.4.1Hvordan vi oppfører oss8
4.4.2Type oppførsel og de feil vi gjør8
4.4.3Forklaringsmodeller og konsekvenser9
4.4.3.1Mellom liv og liv («liveware-liveware»)11
4.4.3.2Mellom liv og programvare («liveware-software»)11
4.4.3.3Mellom liv og maskinvare («liveware-hardware»)12
4.4.3.4Mellom liv og miljø («liveware-environment»)12
4.4.3.5Konsekvenser12
4.4.4Feilhåndtering («error management»)14
4.5Sjekklister, hukommelse og læring16
4.5.1Generelt16
4.5.2Sensorisk hukommelse17
4.5.3Korttidshukommelse (STM)18
4.5.4Langtidshukommelse (LTM)18
4.5.5Læring19
4.6.2.2.3Oksygenutstyr og bruk – faren for hypoksi30
6.5Flymedisinske faktorer28
6.5.1G-påvirkning28
6.5.2Symptomer og farer ved positiv Gz30
6.5.3Symptomer og farer ved negativ Gz30
6.5.2Puste og åndedrett, kroppens metabolisme32
6.5.3Nervesystemet34
6.5.4Hypoksi35
6.5.5Hyperventilasjon36
6.5.6Dehydrering og heteslag38
6.5.6.1Dehydrering38
6.5.6.2Heteslag38
6.5.7Flyging i lave temperaturer39
6.5.8Sammenligning symptomer40
6.5.9Sanseillusjoner40
6.5.9.1Visuelle illusjoner41
6.5.9.2Spatial desorientering41
6.7Stress og mental belastning51
6.7.1Innledning51
6.7.2Hva er stress52
6.7,2Faktorer som setter i gang kroppens stress-mekanismer («arousal»)53
6.7.3Symptomer på stress54
6.7.4Forebygging og håndtering55
6.11Øyet og utkikk75
6.11.1Øyet75
6.11.1.1Den blinde flekken77
6.11.1.2Fargesyn og fargeblindhet78
6.11.1.3Samsyn og synsskarphet78
6.11.1.4Tilpassing til forskjellige lysforhold79
6.11.2Utkikk79
6.12Fartøysjefens ansvar og flygerskjønn80
7.3Visuelle illusjoner og situasjonsforståelse11
7.4Problemer med trykkutjevning under nedstigning15
7.4.1Forkjølelse15
7.4.2Trykkutjevning15