Teori – Meteorologi

Hjem » Seilflysertifikat opplæring » Teori – Meteorologi
KapittelInnholdSide
2.4.2Grunnleggende meteorologi19
2.4.2.1Luften som omgir oss og dens egenskaper19
2.4.2.2Noen viktige begreper20
2.4.2.3Vanndampen og dens kretsløp21
2.4.2.4Tilførsel av varme, luftens stabilitet23
2.4.2.5Stabilitetsforhold og oppvarming24
2.4.2.6Solstråling25
2.4.2.7Varmeledning og varmestråling26
2.4.2.8Temperaturvariasjoner26
2.4.3.Værsystemer, luftmasser og vind27
2.4.3.1Luftmasser27
2.4.3.2Flyværet i varmluft28
2.4.3.2.1Maritim og kontinental varmluft28
2.4.3.3Flyværet i kaldluft29
2.4.3.3.1Maritim og kontinental kaldluft29
2.4.3.4Fronter30
2.4.3.4.1Varmfront32
2.4.3.4.2Kaldfront32
2.4.3.4.3Stasjonær front33
2.4.3.4.4Okkludert front33
2.4.3.4.5Grensen mellom de to luftmassene34
2.4.3.4.6Lufttrykk og vind34
2.4.3.4.7Temperatur og duggpunkt35
2.4.3.4.8Terrengets innvirkning36
2.4.3.5Vind36
2.4.3.5.1Corioliskraften37
2.4.3.5.2Friksjonslaget37
2.4.3.5.3Lokale vinder38
2.4.4Termodynamiske diagrammer – oppstigningskurver42
2.4.4.1Oppstigningskurve42
2.4.5Luftfartens tjenester og luftrom46
2.4.5.1Flyværtjenesten46
2.4.5.1.1METAR47
2.4.5.1.2TAF47
2.4.5.1.3IGA-varsel47
2.4.5.1.4SIGMET og AIRMET48
2.4.5.1.5Vind og trykkmønstre på bakkekart eller synoptisk værkart («surface analysis»)50
2.4.5.1.6Meteorologiske koder og forkortelser og bruk av disse51
2.4.5.1.6.1Innledning51
2.4.5.1.6.2Vær og vind i METAR og TAF52
2.4.5.1.6.3Vær og vind i IGA-varsel55
2.4.5.1.6.4Værforhold i SIGMET og AIRMET56
2.4.5.1.6.5Sammenligning av meldingstyper58
5.5Hva er en sky?43
5.5.1Klassifisering av skyer44
5.5.1.1Høye skyer med skybase over 6000 meter45
5.5.1.2Mellomhøye skyer med skybase over ca. 2000 meter47
5.5.1.3Lave skyer med skybase under ca. 2000 meter50
5.5.1.4Skyer som går gjennom flere høydetrinn52
5.5.1.4.1Regnskylag og snøskylag («Ns – Nimbostratus»)52
5.5.1.4.2Haugskyer («Cu / TCu – Cumulus / Towering Cumulus»)52
5.5.1.4.3Bygeskyer («Cb – Cumulonimbus»)53
5.5.2Daglig variasjon55
7.2Vindforhold6
7.2.1Vindskjær6
7.2.2Gust front, regn og regnbyger7
7.2.3Frontskjær9
7.2.4Sterke og variable vinder9
7.2.5Cumulus med høy base9
7.2.6Vindskygge9
7.2.7Fjell og fjordarmer10