Teori til seiflysertifikat

For å ta seiflysertifikat (SPL) må du bestå praktiske og teoretiske prøver. Pensumoversikten finner du i dokumentet under og er basert på teori i “Den store seiflyboken)

Merk at pensumlista er under utarbeidelse og endringer kan forekomme, sjekk alltid med skolesjef in din klubb om hva som er gjeldende teoripensum