SF og MI på vingene

Har du mulighet til å komme til Starmoen dagene eller til helgen?

Motordel til SF er kommet og må monteres, det må en siste sjekk for årlig på SF som må gjøres nå.
MI er neste fly som må få årlig kontroll, vokses og poleres samt gjøres ren. Det må også lappes nesehjul på MI.

Kontakt gjerne Øyvind om du kan komme, eller meld din ankomst.