Sikkerhetskveld med Finn som dyktig mentor

Mange hadde tatt turen til SAS museet denne tirsdagskvelden og fikk god oppfølging fra Finn som er vår operative leder. Det ble en kveld med egenvurdering av alt fra mental kapasitet til hvor flinke vi er til å gi tilbakemeldinger og selv ta innover oss tilbakemeldinger.

Ikke alt vi tar for gitt kommer av seg selv når det gjelder flysikkerhet, og Finn var veldig dyktig i å formidle dette budskapet.

Vi har noen lærepunkter etter sikkerhetskvelden

  • Alle fikk i oppgave å finne tre forbedringspunkter på hva vi skal jobbe med i 2024
  • Vi er ikke flinke nok til å bruke ObsReg, flere må bruke dette verktøyet til å formidle egne opplevelser og erfaringer slik at andre også kan lære av dette.
  • Oppdatere våre klubbregler på sikkerhet ved take off dersom fart og høyde ikke er tilstrekkelig innefor ønsket margin og kunne avbryte i tide og lande/stoppe på resterende bane.

Den siste refleksjonen kom fra en artikkel og video med linebrudd hvor en ny pilot tok seg tid til å følge rutinene ved linebrudd og lande rett frem, selv med sin bror i baksetet som første pasasjer hun har tatt med. Denne videoen kommer fra nyheter fra siden Wings & Wheels, disse kan man abonnere på via denne linken.

Etter møtet fikk vi en omvisning i museet av en Leif, en veldig engasjert pernsjonert SAS flyger. Museet er åpen i helgene og helt gratis å besøke! Se https://www.sasmuseet.com/