Strekk-teamet

Onsdag kveld 28 april arrangerte GSFK et åpent møte på Teams om hvordan vi kan organisere strekkflyaktiviteten på Starmoen. Det var ti engasjerte møtedeltagere med mye erfaring og det kom mange gode forslag og innspill til agenda. Dette er en oppsummering av møtet med hvilke forslag som ble diskutert.

Mål

Det er mange ulike individuelle mål, avhengig av ambisjoner og erfaring. Klubben tilrettelegge informasjon, opplæring og mulighet til å trene sammen med andre piloter slik at hver og en kan nå de målene de setter.

Det ble presentert mange gode forslag til mål, se lista under

 • Fly sammen, vi lærer oss å samarbeide i lufta, det gir større mulighet til å fly langt og raskt ved å lete etter beste termikk. Det er også et sosialt aspekt ved å fly sammen
 • Alle flyene våre deltar på NM, LN-GMI med erfaren og en ny pilot for å lære og ha deg gøy, og markere oss som en aktiv klubb
 • Erfarne piloter tar med mindre erfarne piloter på strekktrening, ingen er utlært med nytt seilflysertifikat, det er nye progresjonsmål som gjør hobbyen spennende
 • Det skal være gøy å fly

Nettsider

De nye nettsidene samler informasjon om ulike tema.

 • Litteratur og andre kilder til informasjon (eks kvalitetssikre YouTube kanaler og andre nettsider)
 • Deling av fly har ikke vært noen stor utfordring, vi utarbeider en best practise slik at alle har samme forventing til hvordan vi fordeler fly mellom medlemmer
 • Faste oppgaver, mål man kan øve på flere ganger
 • Organisere aktiviteten, hvem kommer når?

Trening

Treningsinformasjon er en del av informasjonen som kommer på nettsidene

 • Treningsmål, lokale faste oppgaver som alle kan fly og utfordre seg på eller måle årsbeste
 • Treningsoppgaver, trene på å fly i marginale forhold, utelanding, final glide, McCready, – fly hurtig.
 • Vi lager forslag til progresjonsøvelser og legger henvising til nettsider eller sterkkurs
 • Delta på strekkurs, anbefaler alle å delta på dette kurset
 • Fly med erfaren pilot, treningen starter på bakken med forberedelser, planelgge tur og fly trygt.

Erfaringer fra erfarne strekkflygere

Møtet var veldig nyttig som utveksligsfora for både egen erfaringer og gode historier. Utelanding kan for eksempler være en utfordring, men også forløp til mange gode historier. Bruk vanlig norsk folkeskikk når man kontakter bonden, så blir det et hyggelig minnerikt møte.