Takk for tilliten som ny leder

Årsmøte i GSFK er avholdt digital på Teams. Jeg savnet småprat, kaffe og sjokoladekake etter møtet, men vi fikk avhold møtet med tilsvarende mange deltagere som tidligere år.

Før jeg presenterer meg vil jeg først takke Merete og Kjell Arne som nå går ut av styret. Uten deres bidrag kunne vi ikke hatt denne flotte klubben.

Så hvem er så Jon Sletvold?

Medlem fra 2019, veldig fersk i klubben og som seilflypilot så det nok på plass med en presentasjon.

Jeg blir 54 år i år, godt voksen med andre ord. Har samboer og to voksne barn som nå studerer i Bergen, det betyr jo litt ekstra tid til å dyrke lidenskaper som seilflyging.

Til daglig leder jeg en seksjon med 16 medarbeidere i Patentstyret. Ledelse av ingeniører har jeg holdt på med i snart 20 år, kombinert med utvikling av elektronikk og programvare.

Som seilflyger er jeg nybegynner. Interessen har alltid vært der og som for mange startet det med modellfly. I 50 års gave fikk jeg en seilflytur og det var Erik som fløy første tur med meg i 2018, den var jo alt for kortvarig så jeg meldte meg inn i klubben for å lære å fly. Soloutsjekk siste flyhelg 2019, så kom corona og stoppet progresjonen. Nå er planen å få seiflysertifikat etter det nye DTO regime på forsommeren i år.

Hjemme pusser jeg opp et seilfly jeg kjøpte i 1984 eller 85, den blir oppgradert med flaps og FES. Med litt innsats er det klart til april, det har tatt mye mere tid enn jeg trodde da jeg startet. Heldigvis ikke like dyrt som refinish på SF, men noen kroner har det blitt på det gamle flyet.

Dette får være nok om meg, det er forhåpentligvis mer av interesse å høre hva jeg tenker om GSFK fremover.

Jeg erfarte da jeg startet at GSFK har en flott måte å ta imot nye medlemmer som vil lære å fly. En inkluderende kultur er noe som klubben skal ta vare på og utvikle, vi trenger medlemmer som deltar på alle våre aktiviteter og blir lenge i klubben. Vi har en flott flypark som koster penger, noe hver enkelt betaler gjennom årskort og gjennom dugnadsinnsats som å hjelpe til på introkurs eller introturer. Jo flere som bidrar jo enklere er det å drive klubbens fly og samtidig ha midler til opplæring av instruktører og teknikere.

En ny aktivitet jeg ønsker å få på plass i år er en strekkflygruppe. Du tenker vel at GSFK allerede er en klubb som flyr strekk så hva er nytt? Jo, vi har mange som fly strekk og i tillegg har vi mange som ikke flyr strekke og dropper ut av klubben. En slik gruppe er tiltenkt oppgaven å være neste utviklingstrinn etter oppnådd seilflylisens. Klubbens medlemmer har kommet med mange gode innspill, for eksempler organisere flygingen slik at DE og SF er i lufta mange turer med flere piloter på samme dag med konkrete oppgaver tilpasset pilotens erfaring og dagens flyforhold.

Vil du være mentor til en av de nye flyskoleelevene? Instruktørene gjør en fantastisk jobb med skoleflyging. Ved å være mentor kan du hjelpe til med å avlaste instruktørene når det gjelder praktiske oppgaver som loggbokføring til å skape et sosialt miljø. Vi gjør jo mye av dette i dag, det er bare så alt for viktig til at vi ikke skal gjøre mer av dette og skape noe enda større. Det er et annet eksempler på hva jeg mener er viktig å få på plass.

Jeg har så mye mere på hjertet, jeg får dele det ut i porsjoner!

Første oppgave nå blir organisering av styret og fordele oppgaver og verv.

Det er kort tid til påske og mye skal på plass. Jeg håper vi får til en tilnærmet normal flyaktivitet på Starmoen tilpasset covid situasjonen.

MI skal kommende uke monteres og til årlig inspeksjon og veiing før papirene er klare. Sjekk ut med vår teknisk sjef om han trenger flere folk, dere kan melde dere på her

Det kommer informasjon om sesongen fortløpende fremover. Har dere spørsmål eller kommentarer kan dere skrive dette inn under (du må være innlogget), eller sende meg en epost.

Vennlig hilsen

Jon Sletvold