Vedlikeholdshelg

MI ble montert, sjekket og polert. Nye transportvugger fungerte bra med litt modifikasjon.
Mi veies søndag.